ŚWIETLICA

Poniedziałek           10.45 – 15.45

Wtorek                    10.45 – 16.00

Środa                      10.45 – 16.00

Czwartek                10.45 – 16.00

Piątek                     10.45 – 16.00

 

CELE I ZADANIA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

·        Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

·        Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole i poza szkołą).

·        Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.

·        Dbałość o dobre imię i honor szkoły.

·        Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

·        Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

·        Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania problemów wychowawczych.

·        Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

·        Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 95

wczoraj 128

w ciągu tygodnia 388

w ciągu miesiąca 1550

w sumie 184676