ŚWIETLICA

Poniedziałek           10.40 – 15.50

Wtorek                    10.40 – 15.50

Środa                      10.40 – 15.50

Czwartek                10.40 – 15.50

Piątek                     10.40 – 16.00

 

CELE I ZADANIA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

·        Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

·        Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole i poza szkołą).

·        Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.

·        Dbałość o dobre imię i honor szkoły.

·        Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

·        Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.

·        Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania problemów wychowawczych.

·        Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

·        Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 7

wczoraj 121

w ciągu tygodnia 244

w ciągu miesiąca 1590

w sumie 115114