Regulamin korzystania z darmowych podręczników w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastkowicach

  1. Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem MEN otrzymują we wrześniu każdego roku szkolnego darmowe podręczniki do korzystania w szkole i w domu.
  2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN podręczniki wieloletnie będą używane przez uczniów w szkole przez 3 kolejne lata szkolne.
  3. Uczniowie wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej na okres jednego roku szkolnego.
  4. Obowiązkiem uczniów jest podpisanie, oprawienie i dbanie o wypożyczone podręczniki.
  5. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej pod koniec roku szkolnego.
  6. Podręczniki w wyznaczonym terminie zbiera nauczyciel wychowawca (sprawdza stan i ilość podręczników) i wraz z uczniami przynosi do biblioteki szkolnej.
  7. Oddawane podręczniki muszą być w dobrym stanie (muszą posiadać wszystkie strony, nie mogą być poplamione, porysowane, podarte, zalane itp.)
  8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika obowiązkiem ucznia (rodzica lub prawnego opiekuna ucznia) jest zwrot kwoty za podręcznik wg cennika (Art.64.1).
  9. Obowiązkiem ucznia, który odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego, jest oddanie podręczników do biblioteki szkolnej.

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 2

wczoraj 52

w ciągu tygodnia 54

w ciągu miesiąca 397

w sumie 158347