Program profilaktyczny „Cukierki” w klasie II

22 lutego 2021 r. uczniowie klasy II wzięli udział w programie profilaktycznym „Cukierki”. Program przybliża uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.
Założeniem programu jest uczenie dystansu do osób nieznajomych, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu. Postacią, która w bajce wyzwala dzieci z opresji jest Wróżka Ognia Kuchennego „ognia, który karmi i ogrzewa, a jej czary są jednymi z najpotężniejszych na świecie”. Jest to piękna metafora ogromnej siły chroniącej, jaką są więzi rodzinne i tych, którzy dbają o ciepło i bezpieczeństwo dzieci, czyli rodziców. Istotną zaletą programu jest wczesne rozpoznawanie dzieci z grupy ryzyka, które izolują się i wykazują trudności w radzeniu sobie z emocjami. Założeniem programu jest zachęcanie do angażowania w zabawę wszystkich dzieci, uczenie empatii, nabywanie umiejętności społecznych i rozwijanie pozytywnej solidarności grupowej. Z tego punktu widzenia program ma charakter wychowawczy, który ma ogromne znaczenie profilaktyczne o charakterze uprzedzającym.
Program został zrealizowany we współpracy z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier”, a warsztaty dla uczniów przeprowadziła pani Anna Stolarczuk.

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 91

wczoraj 128

w ciągu tygodnia 384

w ciągu miesiąca 1546

w sumie 184672