Zasady dotyczące funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

  1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, który nie miał styczności z osobą zakażoną oraz żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel - uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, po czym rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odbioru dziecka ze szkoły.
  3. Uczeń powinien przestrzegać zasad higieny (częste mycie rąk: przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
  4. Uczeń powinien posiadać własne przybory (nie powinien wymieniać się przyborami z innymi uczniami).
  5. W świetlicy udostępniony jest dla uczniów środek do dezynfekcji rąk.
  6. Sala świetlicowa jest nieustannie wietrzona.
  7. Po skończonych zajęciach powierzchnie i zabawki są dezynfekowane.
  8. Uczniowie mogą być odbierani ze świetlicy wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  9. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców oraz wchodzić do wyznaczonego obszaru w szkole -wiatrołap (wejście od strony boiska).
  10. Osoby odbierające dziecko powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

nowe zdjęcia

zdjęcia archiwalne

odwiedziło nas:

dzisiaj 36

wczoraj 72

w ciągu tygodnia 461

w ciągu miesiąca 1252

w sumie 173204